Penulisan Laporan, E-Mel & Minit Mesyuarat Profesional

26-27 Feb, 2018, Kuala Lumpur

KANDUNGAN KURSUS
 • Pengenalan Jenis-Jenis Penulisan
 • Format Penulisan Laporan
 • Latihan Amali Penulisan Laporan
 • Format Penulisan E-Mel
 • Latihan Amali Penulisan E-Mel
 • Format Penulisan Minit Mesyuarat
 • Latihan Amali Penulisan Minit Mesyuarat
OBJEKTIF

Objektif utama kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran di dalam menulis laporan, e-mel dan minit mesyuarat yang sistematik dan berkualiti. Dengan demikian para peserta akan dapat melaksanakan tugas sebagai penulis dengan lebih berkesan dan berkeyakinan.

RUANG LINGKUP LATIHAN

Kursus ini memberi tumpuan di dalam latihan amali bagi memastikan para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan dapat menggunakan teknik-teknik yang betul di dalam membuat penulisan laporan, e-mel dan minit mesyuarat.

SIAPA YANG PATUT HADIR

Kursus ini sesuai untuk dihadiri oleh Eksekutif, Setiausaha, Pentadbir, Penolong Pentadbir, Pembantu Peribadi, Ketua Kerani yang sering terlibat di dalam Penulisan Laporan, e-mel dan Minit Mesyuarat

METODOLOGI

Kursus ini akan dijalankan menggunakan gabungan pelbagai pendekatan termasuklah:

 1. Ceramah dan huraian mengenai topik-topik yang telah ditetapkan
 2. Perbincangan dan sesi maklum balas bersama peserta
 3. Latihan amali bagi setiap jenis penulisan (laporan, e-mel dan minit mesyuarat)
 4. Komen dan maklum balas penceramah ke atas hasil latihan amali oleh peserta.
HARI PERTAMA
9:00 PENGENALAN JENIS-JENIS PENULISAN
 • Laporan
 • E-mel
 • Minit Mesyuarat
10:45 FORMAT PENULISAN LAPORAN
 • Penyediaan Rangka Laporan
 • Format Laporan
 • Teknik Penulisan Laporan
 • Kesilapan di Dalam Penulisan Laporan
1:00 Makan Tengah Hari

2:00

LATIHAN AMALI PENULISAN LAPORAN

 • Latihan Berkumpulan Bagi Melihat dan Menilai Pemahaman Peserta. Pembentangan Akan Dibuat Mengikut Kumpulan dan Penceramah Memberi Maklum Balas di Akhir Setiap Pembentangan
3:45 FORMAT PENULISAN E-MEL
 • Penyediaan Rangka E-Mel
 • Format E-Mel
 • Teknik Penulisan E-Mel
 • Kesilapan di Dalam Penulisan E-Mel
5:00

Tamat Hari Pertama

HARI KEDUA
9:00 LATIHAN AMALI PENULISAN E-MEL
 • Latihan Berkumpulan Bagi Melihat dan Menilai Pemahaman Peserta. Pembentangan Akan Dibuat Mengikut Kumpulan dan Penceramah Memberi Maklum Balas di Akhir Setiap Pembentangan
10:45 FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT
 • Penyediaan Rangka Minit Mesyuarat
 • Format Minit Mesyuarat
1:00 Makan Tengah Hari

2:00

FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT (sambungan)

 • Teknik Penulisan Minit Mesyuarat
 • Kesilapan di Dalam Penulisan Minit Mesyuarat
3:45 LATIHAN AMALI PENULISAN MINIT MESYUARAT
 • Latihan Berkumpulan Bagi Melihat dan Menilai Pemahaman Peserta. Pembentangan Akan Dibuat Mengikut Kumpulan dan Penceramah Memberi Maklum Balas di Akhir Setiap Pembentangan
5:00

Tamat Hari Pertama

 

LEARN FROM THE BEST

Dr. Amat Taap Manshor memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di dalam bidang pembangunan dan latihan sumber manusia, pengurusan strategik organisasi, pengurusan organisasi akademik, pembangunan perniagaan, pembangunan Balance Scorecard, pembentukan organisasi baru (start up) dan pakar akreditasi dan persijilan. Pada masa ini, Dr Amat adalah Konsultan Strategi dan Pengurusan yang memberi tumpuan kepada pembangunan kecemerlangan organisasi dan individu, pembangunan sistem akreditasi dan persijilan dan program-program latihan dan pembangunan profesional.

Di awal kerjaya beliau, Dr Amat telah berkhidmat sebagai Pengurus Kanan Sumber Manusia dan Pentadbiran di syarikat tempatan dan juga antarabangsa. Dr Amat memperolehi Ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang Pengurusan dari Multimedia University. Dr Amat juga pemegang kelulusan dan ahli kepada Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), United Kingdom dan ditauliahkan sebagai Accredited Competency Professional (ACP) dari Institute of Leadership & Management, United Kingdom.

 

 

VENUE DETAILS

Furama Hotel Kuala Lumpur
136, Jalan Changkat Thambi Dollah
55100 Kuala Lumpur

Phone :03 2788 8888

 

IPA TRAINING IS REGISTERED WITH

 

CONTACT US

Juliany, 
O - 03 2283 6109,
M - 019 3134436
juliany@ipa.com.my 

Michelle, 
O - 03 2283 6100, 
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

For Customised In-House Training
Yvonne,
O - 03 2283 6101, 
M - 012 2011247,

F - 03 2283 6108
 
yvonne@ipa.com.my
 

ADDRESS 

A-28-5, 28th Floor, 
Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my