Undang-Undang Pajakan & Sewaan 2020

25 Feb, 2020, Seri Pacific Hotel

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

PROF. DATO’ SALLEH BUANG pernah bertugas sebagai Peguam Persekutuan di Jabatan Peguam Negara Kuala Lumpur (1970-1975) sebelum berhijrah ke profesion guaman, sektor korporat dan akhirnya menara gading. Beliau pernah menjadi Timbalan Dekan di Kulliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Petaling Jaya pada tahun 80an sebelum akhirnya dilantik sebagai Profesor Tamu di Fakulti Geoinformasi dan Hartanah, UTM Skudai, Johor sehingga tahun 2013.

 

Menghasilkan hampir 30 buku undang-undang termasuk Malaysian Torrens System, Land Tenure in Peninsular Malaysia, Smart Growth, dan terbaru Landlord & Tenant in Peninsular Malaysia (dalam proses penerbitan oleh Dewan Bahasa & Pustaka), beliau masih aktif mengendalikan kursus dan seminar dalam pelbagai subjek undang-undang kepada pegawai agensi awam dan sektor swasta di seluruh negara dan Brunei Darussalam.

 

Beliau menjadi kolumnis tetap di akhbar Utusan Malaysia, the New Straits Times dan Berita Harian. Beliau kini menjadi Timbalan Pengerusi dan ahli Pemegang Amanah Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War (KLFCW).

Venue Details

Seri Pacific Hotel
Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur,
Phone : 03 4042 5555

Click For Hotel Location

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

FOKUS KEPADA ISU-ISU BARU
 • Menyiasat latar belakang penyewa (tenant screening)
 • Perakuan boleh diduduki (certificate of occupancy)
 • Wang pertaruhan (security deposit)
 • Security of tenure – hak penyewa mendapat lanjutan tempoh
 • Mengusir penyewa – apakah perintah pengusiran perlu?
 • Sewaan jangka pendek harta strata di bawah aplikasi Airbnb
 • Skim Pajakan Persendirian (Private lease schemes, PLS)
 • Pembangunan tanah wakaf – pembeli dapat “pajakan”?
 • Sewa kemudian beli (RTO) dan kontrak pajak-beli (lease- purchase contracts)
 • Dasar Perumahan Negara – satu Akta Sewaan baru?
OBJEKTIF

Kursus Kemahiran KTN mengenai Pajakan dan Penyewaan (Leases & Tenancies) ini merupakan kali ketujuh dianjurkan oleh IPA dalam versi Bahasa Malaysia dan pertama kali bagi tahun 2020 ini, setelah versi asalnya (dalam Bahasa Inggeris) dikendalikan hampir 30 kali sejak 10 tahun yang lalu.


Kursus intensif sehari ini memberi penjelasan terperinci, berasaskan peruntukan undang-undang bertulis serta keputusan mahkamah dari luar negara dan negara ini, mengenai pelbagai aspek penting mengenai transaksi pajakan dan sewaan masa kini.


Semenjak negara merdeka dan KTN digubal dan dikuatkuaskan pada Januari 1966, sehingga kini Malaysia belum punyai satu Akta khas mengenai pajakan dan sewaan, walaupun kerajaan ada menyatakan hasratnya berbuat demikian sedikit masa lalu.


Beberapa perkembangan terbaru yang berlaku di akhir-akhir ini akan dibincang dan diperjelaskan dalam kursus ini termasuklah amalan menyiasat latar belakang bakal penyewa (tenant screening), isu perakuan boleh didudukki (certificate of occupancy), amalan mengenai security deposit di Amerika Syarikat (apakah ia perlu diamalkan di negara ini), isu perintah pengusiran penyewa (apakah ia adil kepada pemilik premis), sewaan jangka pendek harta strata di bawah aplikasi Airbnb (apakah ia perlu dikawal), kemunculan skim pajakan persendirian (apakah ia bertentangan dengan undang-undang sedia ada),  kepentingan yang boleh dimiliki oleh “pembeli” dalam satu projek pembangunan tanah wakaf,  sewa kemudian beli (RTO) dan kontrak pajak-beli (lease-purchase contract).

SIAPA YANG PATUT HADIR

Pemilik Hartanah, Pemaju Hartanah, Perunding Hartanah, Kontraktor, Pengurus Hartanah, Pentadbir Kontrak, Arkitek, Jurutera, Jurunilai, Juruukur Bahan, Perancang Bandar, Penasihat Undang-Undang, Peguam, Pengurus Projek, Bank Dan Institusi Kewangan, Pentadbir Tanah, Penasihat Pelaburan, Penyelaras Projek, Ahli Akademik Dan Pegawai Agensi Awam.

METODOLOGI
Syarahan Interaktif, Perbincangan, Kajian Kes & Kajian Soalan
APA YANG AKAN DIPELAJARI
9:00

SESSI SATU

 • Sistem Torrens – borang dan pendaftaran, indefeasibility, security of tenure, kesan penipuan dsb, dana pampasan (Assurance Fund)
 • Hakmilik tanah – sekatan kepentingan, syarat-syarat nyata, suratan hakmilik Pejabat Tanah / Pejabat Pendaftar, hakmilik sementara, hakmilik kekal, Lesen Pendudukan Sementara (TOL), hak setinggan di bawah KTN
 • Urusniaga tanah di bawah KTN – kesan common law dan equity; Bahagian 14 hingga 17 KTN, urusniaga di bawah undang- undang adat dan undang-undang Islam
 • Pajakan dan Sewaan – elemen utama, tempoh, borang, pendaftaran; pajakan berasaskan ekuiti; sewaan berganda ekuiti (tenancies coupled with equity)
 • Pajakan dan sewaan tanah rizab Melayu; bolehkah TOL dipajak atau disewa?
 • Menggubal Perjanjian Pajakan – terma standard mengikut kehendak pemilik (Landlord’s standard terms), terma yang dirunding, kontrak kolateral (collateral contracts)?
 • Kajian kes dari Hong Kong – hak menerusi adverse possession

10:45

SESSI DUA

 • Pertemuan pertama dengan penyewa / pemajak – menyiasat latar belakang (tenant screening) secara berdepan / di talian), menjalankan credit check, menunjukkan harta / premis yang akan disewa kepada bakal penyewa
 • Perakuan boleh diduduki (certificate of occupancy) – apakah ia perlu?
 • Wang pertaruhan (security deposit) – jumlah disetujui, disimpan dalam bank (dengan faedah?), amalan terbaik di Amerika Syarikat – erti “wang amanah”, bagaimana ia boleh digunakan
 • Hak dan tanggungjawab pemilik – terima wang sewaan pada masa yang ditetapkan, hak memeriksa harta / premis, hak memasuki & hak privasi penyewa, kewajipan memberi penyewa quiet enjoyment, kewajipan “to repair”, erti “constructive eviction” penyewa, hak pemilik mendapatkan dua kali sewa (double rental) atau gantirugi jika penyewaan atau pajakan telah ditamatkan secara sah dan penyewa / pemajak enggan keluar mengosongkan premis
 • Kewajipan dan hak penyewa – hak exclusive possession dan quiet enjoyment, hak security of tenure (mendapatkan lanjutan
  tempoh), kewajipan penyewa membayar sewa dan memelihara premis (keep in repair), jika penyewa ingkar mematuhi kewajipannya, tindakan distress and prosedur pengusiran oleh pemilik, apakah undang-undang kita pro-tenant atau pro-landlord?
 • Garis panduan menyewakan premis perniagaan – analisis spesimen perjanjian
 • Tuntutan berasaskan kecuaian, liabiliti jenayah pemilik kerana enggan menjalankan “repair”
1:00 Makan Tengah Hari

2:00

SESSI TIGA

 • RTO (Rent to Own) sewa dulu kemudian beli, kandungan perjanjian, apa yang perlu diberi perhatian
 • Kontrak pajak-beli (Lease-purchase contracts) – elemen utama, manfaatnya, risikonya, amalan semasa di UK dan Australia.
 • Skim pajakan persendirian (Private lease schemes, PLS) – amalan di Medini, Johor, perkembangan terkini, menunggu undang-undang baru (KTN, AHS)
 • Pembangunan tanah wakaf – apa yang “pembeli” dapat dari pemaju, kajian kes pembangunan tanah wakaf di seluruh negara
3.45

SESSI EMPAT

 • Penyewaan harta strata – pastikan penyewa mengetahi dan mematuhi House Rules (By-Laws) dan beban kewangan lain (jika ada)
 • Mengelak pertikaian (konflik) dengan penyewa dan pemilik petak lain dalam projek strata
 • Penyewaan jangka pendek (short rental) harta strata – oleh pemilik petak atau penyewa petak? diizinkan atau dilarang oleh House Rules / By-laws? Dibenarkan oleh PBT? Kajian kes dari luar negara
 • Rumah sewa yang dikongsi bersama (shared accommodation) – kewajipan semua penyewa (duties of co-tenants)
 • Dasar Perumahan Negara yang baru – menunggu satu Akta Penyewaan baru, kajian sepintas lalu Akta Sewaan di luar negara
 • Bagaimana menggubal /menyemak satu Perjanjian Sewa dan Perjanjian Pajak.
5:00 Kursus Tamat