Pengurusan Aset Tetap & Sistem Penjejak

27-28 Feb, 2020, Renaissance Kuala Lumpur Hotel

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

Manoharan Murugeson, mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang amat luas dalam bidang ‘Supply Chain’ dan Latihan. Beliau mempunyai pengalaman selama 21 tahun bekerja untuk organisasi-organisasi besar, sederhana dan kecil sebagai pengurus logistik dan supply chain. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman mengajar/melatih melebihi 27 tahun dalam bidang yang sama.


Beliau memperolehi Ijazah Sarjana dalam Pengurusan (MBA) daripada USA, Diploma Lanjutan dalam bidang Pengurusan daripada UK dan pelbagai Sijil dalam bidang logistik dan supply chain.


Beliau telah mendapat pengalaman praktikal daripada situasi-situasi yang mencabar dalam pekerjaan beliau seperti pengendalian gudang, pembelian, pengurusan inventori, pengauditan stok, penentuan siri kod barangan dan pengurusan projek. Pelanggan-pelanggan beliau terdiri daripada organisasi semua saiz; dari yang sederhana sehingga organisasi yang terkemuka yang terdiri daripada industri-industri pengeluaran, logistik dan supply chain, perbankkan, petrolium dan gas, pencetakkan, hospital-hospital, dan industri servis.


Manoharan telah menjadi fasilitator di forum-forum dan kursus-kursus untuk awam dan korporat di Malaysia, Indonesia, Brunei, Oman, etc. Kepakaran beliau adalah dalam bidang-bidang seperti pergudangan, logistik secara menyeluruh, pengurusan supply chain cara-cara perolehan, pengurusan keperluan dan pembekalan, kawalan inventori, pengurusan operasi dan kemahiran perundingan.

Venue Details

Renaissance Kuala Lumpur Hotel
Corner of Jalan Sultan Ismail and Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450,
Phone : 03 2162 2233

Click For Hotel Location

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Modul 1: Pengenalan – Aset Tetap/Harta Model • Modul 2: Fasa Pengurusan Aset Tetap/Harta Model
 • Modul 3: Klasifikasi, Kod & Sistem Pengesanan
 • Modul 4: Pendaftaran Aset
 • Modul 5: Strategi Pengurusan Aset
 • Modul 6: Perolehan Aset & Unsur-Unsur Kos
 • Modul 7: Polisi Berkaitan Pengurusan Aset
 • Modul 8: Penghapusan & Persaraan Aset – Bila Dan Bagaimana?
 • Modul 9: Pengurusan Perubahan – Menggunakan Teknoloji
 • Modul 10: Memahami Standards (Piawai) Dalam Pengurusan Aset
PENDAHULUAN
Pengurusan aset yang cekap akan meningkat jangka hayat aset serta pulangan perlaburan yang tinggi. Ia melibatkan perancangan, kawalan, pemilihan aset, pembangunan, penggunaan, penyenggaraan yang efektif dan akhirnya pelupusan aset.

Aset aset tetap/harta model wajar diberi keutamaan oleh syarikat kerana ia merupakan aspek penting untuk memberi perkhidmatan yang berkesan kepada pelanggan.

Kursus ini akan menyampaikan fahaman yang teliti terhadap pengurusan aset tetap/harta model dengan menggunakan prinsip jangka hayat. Ini melibatkan, secara am nya, keseluruhan organisasi – suatu pandangan yang global - daripada keperluan sehingga aset dilupuskan.
OBJEKTIF KURSUS

Memberi fahaman yang teliti terhadap:

 1. Tatacara pengurusan aset dengan menggunakan sistem coding dan tagging yang berkesan
 2. Pendaftaran dan penyenggaraaan segala aset tetap/harta model dengan efektif
 3. Model Kitaran Hayat Aset yang memberi pandangan keseluruhan
 4. Polisi-polisi yang tertentu untuk menentukan aset-aset memberi perkhidmatan yang memuaskan
 5. Tatacara kewangan – kos disegala fasa kitaran hayat aset
 6. Audit aset untuk menentukan kawalan fisikal dan tanggungjawab pengguna
 7. ISO 55000, 55001 & 55002 – keperluan dan penyediaan
SIAPA YANG PATUT HADIR
Untuk Penyertaan – Sektor Swasta & Kerajaan
 • Pegawai-Pegawai Yang Bertanggungjawab Mengurus Aset Tetap/Harta Model
 • Pengurus, Pegawai, Eksekutif Di Perolehan, Penyenggaraan, Fasiliti, Pentadbiran, dsb.
 • Auditors/Stock-Takers
METODOLOGI
 • Penyampaian interaktif
 • Latihan
 • Diskusi
HARI PERTAMA
9:00

Modul 1 PENGENALAN – ASET TETAP/HARTA MODEL

 • Definisi – pengenalan asas, perbezaan antara penguna dan organisasi dalam pengurusan aset
 • Jenis aset tetap/harta model
 • Kitaran Hayat Aset – Pengurusan aset dari pembelian hingga dihapuskan
10.45

Modul 2 FASA PENGURUSAN ASET TETAP/HARTA MODEL

 • Objektif Proses – keperluan dan tanggung jawab
 • Pembelian, Edaran, Pengunaan, Peningkatan Taraf – meneliti segala proses kitaran hayat aset
1:00 Makan Tengahari
2:00

Modul 3 KLASIFIKASI, KOD & SISTEM PENGESANAN

 • Cara mengklaskan aset tetap/harta model
 • Memahami tatacara sistem kod
 • Kod aset – kaedah; sistem manual & berkomputer
 • Cara-cara menandah/melebel - tagging
 • Harta mudah alih
 • Teknologi pengesanan aset RFID, GPS dsb.
 • Penyemakan Stok Aset – fisikal, rekod dan penyesuaian
3:45

Modul 4 PENDAFTARAN ASET

 • Keperluan pendaftaran dan proses pengesanan
 • Tujuan dan fungsi rekod pendaftaran
 • Keperluan maklumat tertentu untuk rekod pendaftaran – maklumat berubah dan yang tidak berubah
5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00

Modul 5 STRATEGI PENGURUSAN ASET

 • Strategi tertentu – memahami keperluan organisasi
 • Keperluan project dan perolehan
 • Pandangan jangka pendak dan jangka panjang
 • Pengurusan Aset Matang – proses pengurusan aset yang tidak produktif
10.00

Modul 6 PEROLEHAN ASET & UNSUR-UNSUR KOS

 • Alternatif pemilikan aset
 • Hayat Fizikal dan Hayat Berguna
 • Penetapan Kos Hayat – apakah kos hayat?
 • Pilihan dalam perolehan aset
11.00

Modul 7 POLISI BERKAITAN PENGURUSAN ASET

 • Kepentingan Polisi Aset dan Jenis Polisi
 • Pelan Penyenggaraan & Operasi
 • Pemulihan Aset & Pengawasan Keadaan – cara-cara pengawasan
 • Pencapaian Kewangan dan Perakaunan
12.00

Modul 8 PELUPUSAN ASET

 • Penghapusan & Persaraan Aset – bila dan bagaimana
 • Pilihan pilihan dalam penghapusan – pemindahan, pengurusan kos, dokumentasi
 • Cara pelupusan
 • Penilaian pencapaian
1:00 Makan Tengah Hari
2:00

Modul 9 PENGURUSAN PERUBAHAN

 • Pengurusan Perubahan – mengunakan teknologi
 • Pentingnya Pengurusan Perubahan – kenapa perlu mengendali proses perubahan
 • Teknoloji dan pekerja – keperluan perubahan
3:45

Modul 10 ISO 55000

 • Memahami Standards (piawai) dalam Pengurusan Aset
 • IAM, UK dan standards BSI/PAS 55: 2008
 • ISO 55000, ISO 55001 & ISO 55002
5:00 Kursus Tamat