Kursus Peningkatan Kemahiran Pentadbiran Pejabat & Pengurusan Mesyuarat Yang Efektif

23 Feb, 2021, Webinar Classroom Training

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

SINTHANA adalah seorang pelatih yang mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman kerja dan mengendalikan latihan beliau berdasarkan pengalaman kerja yang benar. Beliau bermula kerjayanya di sebuah hotel, diikuti dengan sektor pengilangan multinasional dan dengan sebuah syarikat duti bebas KLIA. Pengalamannya merangkumi bahagian kualiti, latihan dan pembangunan, hospitaliti dan pentadbiran.

 

Beliau mempunyai kemahiran dan mengendalikan program-programnya berdasarkan kepada pengalaman kerjayanya dalam perkhidmatan pelanggan, kemahiran bertulis, komunikasi, penyeliaan, pengurusan pejabat, pengurusan fail dan rekod dan pentadbiran pejabat.


Program-program beliau fokus kepada menanam sifat-sifat keyakinan diri, sikap positif dan ingin memajukan diri sebagai teras kompetensi untuk meningkatkan keberkesanan diri dalam kerjaya para peserta. Beliau menekankan teknik pemahaman katakunci dan proses interaksi bersama peserta untuk menjayakan sesuatu program. Metodologi yang digunakan termasuk perbincangan, penyampaian dan main peranan.

 

Beliau juga fasih mengendalikan program-program dalam dwi-bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

Berikut adalah nama-nama syarikat dimana Sinthana telah mengendalikan latihan secara langsung: Exxon Mobil, MMC Oil and Gas Sdn Bhd, Northgate Arinso, IBM, Siemens, Hewlett Packard, Panasonic, Pembangunan Sumber Manusia (HRDF), TUDM (Tentera Udara DiRaja Malaysia), Jabatan Perkhidmatan Awam, Putrajaya, Construction Industry Development Berhad, Maju Holdings Berhad, L’oreal, DHL, Bank Negara, RHB Bank, I-Perintis Sdn Bhd, Infineon, Proton Casting Sdn Bhd, Sumirubber, Rohas Euco Industries, Elektrisola, Westports, Safeguards, Spansion, Telekom, Universiti Tenaga Nasional, Philip Morris, Pioneer, Hertz, Finisar, Celestica, Scope, SCICOM Academy, Tanjon PLC, eHomemakers (Non-Governmental Organization), Malaysia Airports (Niaga) Sdn Bhd, FMS (Ford, Mazda, Sanyo) Audio Sdn Bhd, Ferringhi Beach Hotel dan lain-lain.

Venue Details

Webinar Classroom Training

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

Kandungan Kursus
 • Peningkatan Kemahiran Pentadbiran Pejabat :

  • Pejabat Dan Anda
  • Peranan Dan Tanggungjawab Anda
  • Kemahiran Komunikasi Perorangan
  • Pengurusan Masa
  • Pengendalian Etika Telefon Yang Cemerlang

  Pengurusan Mesyuarat:

  • Takrifan Mesyuarat
  • Persediaan Mesyuarat
  • Peranan Pencatat Minit Mesyuarat
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Penyelia
 • Setiausaha
 • Perkeranian dan lain-lain
SELEPAS MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN DAPAT…
 1. Memahami peranan sebenar dan tanggungjawab bersama di pejabat.
 2. Berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif.
 3. Meningkatkan produktiviti dengan penggunaan masa untuk aktiviti kerja yang selektif.
 4. Mengendali penerimaan and membuat panggilan secara professional.
 5. Mengurus mesyuarat dengan teratur dan sistematik.
 6. Melancarkan perjalanan mesyuarat tanpa sebarang kelemahan.
 7. Menyediakan minit mesyuarat secara konsisten dan lengkap.
WHO SHOULD ATTEND
 • Penyelia
 • Setiausaha
 • Perkeranian dan lain-lain
METODOLOGI
 • Ceramah
 • Perbincangan Umum
 • Kuiz
 • Sesi Soal Jawab
KANDUNGAN KURSUS
9:00

PENINGKATAN KEMAHIRAN PENTADBIRAN PEJABAT

PEJABAT DAN ANDA

 • Fungsi sesebuah pejabat
 • Cabaran kerja masakini
  - Apa yang perlu dibuat untuk mengurangkan implikasi cabaran di tempat kerja
 • Mesin dan peralatan di tempat kerja


 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB ANDA

 • Memahami tanggungjawab dan peranan majikan dan diri sendiri
 • Memahami bagaimana tugasan seharian dapat membantu mencapai objektif majikan dan diri sendiri
 • Menyesuaikan diri pada perubahan di tempat kerja dan memupuk sikap kerja positif
 • Penampilan imej dan etika kerja professional
 

KEMAHIRAN KOMUNIKASI PERORANGAN

 • Jendela Johari
 • Elemen dalam proses komunikasi
 • Punca kelemahan komunikasi
  - Kesan komunikasi yang tidak efektif
  - Kemahiran mendengar
  - Cara memberi maklumbalas membina
 

PENGURUSAN MASA

 • Kepentingan penggunaan masa seharian dengan efektifnya
 • Mengenalpasti aktiviti yang tidak bermanfaat dan membuang masa
 • Mengenali matriks pengurusan masa
 • Menetapkan matlamat S.M.A.R.T
1.00

Makan Tengahari

2.00

PENGENDALIAN ETIKA TELEFON YANG CEMERLANG

 • Kualiti vokal
 • Perancangan sebelum membuat sesuatu panggilan
 • Membuat panggilan
 • Menerima panggilan
 • Mengambil pesanan
 

PENGURUSAN MESYUARAT

TAKRIFAN MESYUARAT

 • Jenis-jenis mesyuarat
 • Tujuan mengadakan mesyuarat
 • Kenapa sesi mesyuarat tidak berkesan?
 • Tiga elemen untuk menjayakan sesi mesyuarat
 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB ANDA

 • Memahami tanggungjawab dan peranan majikan dan diri sendiri
 • Memahami bagaimana tugasan seharian dapat membantu mencapai objektif majikan dan diri sendiri
 • Menyesuaikan diri pada perubahan di tempat kerja dan memupuk sikap kerja positif
 • Penampilan imej dan etika kerja professional
 

KEMAHIRAN KOMUNIKASI PERORANGAN

 • Jendela Johari
 • Elemen dalam proses komunikasi
 • Punca kelemahan komunikasi
  - Kesan komunikasi yang tidak efektif
  - Kemahiran mendengar
  - Cara memberi maklumbalas membina
 

PENGURUSAN MASA

 • Kepentingan penggunaan masa seharian dengan efektifnya
 • Mengenalpasti aktiviti yang tidak bermanfaat dan membuang masa
 • Mengenali matriks pengurusan masa
 • Menetapkan matlamat S.M.A.R.T
 

PERSEDIAAN MESYUARAT

 • Sebelum mesyuarat bermula - jemputan, agenda, tempat, keperluan bilik, peralatan
 • Semasa mesyuarat - kehadiran, peranan Pengerusi & Setiausaha, tatacara mesyuarat, minit mesyuarat
 • Tamat mesyuarat - soal tanya, penetapan tarikh mesyuarat akan datang
3:45

PERANAN PENCATAT MINIT MESYUARAT

 • Persediaan mental, alatulis
 • Memahami peranan dan tanggungjawab semasa mesyuarat kepada semua ahli
 • Pemahaman prosedur dengan Pengerusi
 • Mencatat apa yang diperlukan - bagaimana membezakan apakan yang diperlukan dan tidak diperlukan untuk dicatat
 • Menyediakan draf minit dan apa yang perlu dilaksanakan sebelum memuktamadkan penulisan minit
5:00 Kursus Tamat