(MC) Akta Kerja 1955 Termasuk Pindaan Terkini 2022

20 Dec, 2022, Remote Online Training - Public

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

DR. S. SELVANATHAN mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia dan Perhubungan Perindustrian sambil menjadi Pengurus Besar (Jabatan Sumber Manusia) untuk sebuah syarikat antarabangsa.

 

Beliau pernah menjadi ahli panel bagi Mahkamah Industri selama 3 penggal. Beliau juga mengendalikan pelbagai kes perselisihan. Pengalaman beliau merangkumi bidang industri dan juga kes-kes berhubung dengan Mahkamah Buruh.

 

Berdasarkan pengalaman yang luas ini, beliau kerap dipanggil sebagai Jururunding. Pelanggan beliau terdiri daripada pelbagai organisasi antarabangsa seperti mereka yang terlibat dalam sektor elektronik, pengeluaran, pembinaan, perhotelan, perbankan, keselamatan, sumber manusia dan industri perkhidmatan.

 

Beliau juga adalah pensyarah sumber manusia untuk Universiti Newscastle dan Midwest Missouri University, US.

 

Beliau pernah menjadi Pengerusi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) dan ahli jawatankuasa bagi Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (cawangan Melaka) selama 10 tahun.

 

Dr. Selvanathan memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perundangan serta berkelulusan PhD dalam HRM (USA).

Venue Details

Remote Online Training - Public

Contact us

Juliany,
03 2283 6109
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
03 2283 6100
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Jane,
03 2283 6101
Jane@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Modul 1: Definisi
 • Modul 2: Bayaran Upah
 • Modul 3: Notis Penamatan
 • Modul 4: Jam Kerja Dan Cuti
 • Modul 5: Perlindungan Untuk Wanita
 • Modul 6: Pampasan
MENGAPA ANDA PERLU MENGHADIRI KURSUS INI?
Ini adalah undang-undang asas yang perlu diketahui oleh majikan dan pihak pengurusan untuk pengurusan pekerja yang efektif.
PENGENALAN

Apakah Objektif Undang-Undang Ini?

 

Akta Kerja 1955 telah menetapkan tanggungjawab majikan dalam menyediakan faedah-faedah tertentu kepada para pekerja.

 

Arahan Gaji Minima telah menetapkan Kadar Gaji Minima terbaharu yang harus dibayar.

 

Semakan akan dilakukan setiap 2 tahun.

 

Akta Umur Persaraan Minima 2013 telah menetapkan had umur persaraan minima.

 

Pekerja Separuh Masa layak mendapat faedah-faedah tertentu dibawah peraturan-peraturan Pekerja Separuh Masa.

SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI PARA PESERTA AKAN DAPAT…
 1. Mengenalpasti siapa yang patut dilindungi di bawah Akta Kerja 1955.
 2. Mentadbir semua faedah-faedah Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Umum & Cuti Rehat.
 3. Membuat pengiraan Gaji untuk kerja lebih masa pada hari kerja biasa, hari Cuti Rehat & Cuti Umum.
 4. Membuat pengiraan faedah-faedah Pemberhentian.
 5. Membuat pengiraan pembayaran untuk Kerja Lebih Masa, Hari Rehat dan Cuti Umum untuk pekerja separuh masa.
 6. Mengenal pasti apakah kadar gaji minimum yang patut dibayar dibawah arahan gaji minima yang terbaharu.
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Majikan
 • Pengurus / Eksekutif Sumber Manusia
 • Pengurus / Eksekutif Pengurusan Gaji
 • Pengurus / Eksekutif Pampasan & Faedah
 • Ketua-Ketua Jabatan
 • Ketua Bahagian & Pengurus/Eksekutif Operasi
METODOLOGI
 • Ceramah Interaktif
 • Perbincangan
 • Rujukan Kes-Kes Mahkamah
APA YANG AKAN DIPELAJARI
9:00

Modul 1: DEFINISI

 • Kontrak Perkhidmatan
 • Pekerja Dibawah Undang-Undang
 • Definisi Upah
 • Kadar Gaji Biasa (ORP), dsb.
 • Bayaran Yang Bukan Upah Dibawah Undang-Undang (Keputusan Mahkamah)
10.00

Modul 2: BAYARAN UPAH

 • Apabila Berhenti Kerja/ Dibuang Kerja
 • Potongan Daripada Upah
 • Notis Pemberhentian
 • Salah Laku & Pembuangan
 • Penamatan Kontrak
 • Pecah Kontrak (Tidak Hadir Bekerja Lebih Daripada 2 Hari)
11.30

Modul 3: NOTIS PENAMATAN

 • Notis Pemberhentian
 • Salah laku & Pembuangan
 • Penamatan Kontrak
1.00

Makan Tengah Hari

2.00

Modul 4: JAM KERJA DAN CUTI

 • Jam Bekerja Biasa
 • Kerja Lebih Masa
 • Bayaran Untuk Hari Rehat, Cuti Umum,
 • Bayaran Untuk Cuti Tanpa Gaji
 • Cuti Sakit, Cuti Tahunan
3.00

Modul 5: PERLINDUNGAN UNTUK WANITA

 • Cuti Bersalin
 • Bayaran Untuk Cuti Bersalin
4.00

Modul 6: PAMPASAN

 • Bayaran Penamatan dan Henti Kerja
5.00

Kursus Tamat