Meningkatkan Kemahiran Mengurus Tugasan Dan Diri

16-17 Jan, 2023, Remote Online Training - Public

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

ANANTHY SANKARAN adalah seorang graduan dalam bidang pentadbiran perniagaan dan mempunyai ijazah Sarjana dalam bidang Pengajian Peradaban (Masters in Civilization Studies).

 

Beliau telah berkecimpung di dalam bidang Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia selama 10 tahun. Sepanjang tempoh ini beliau telah melatih ramai pekerja sektor korporat mahupun awam di dalam bidang pengurusan perniagaan. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai seorang juru runding di PERHEBAT (Perbadanan Hal-Ehwal Angkatan Tentera) dalam bidang Keusahawanan.

 

Antara syarikat-syarikat yang pernah mendapat khidmat nasihat dan latihan beliau adalah Boustead Holdings, Asahi, Samsung, Federal Auto (Volvo), Sheraton Hotel, Istana Hotel, Perodua, F&NCC, Petronas, BP Chemical, Holiday Inn, Brothers Industries, Prudential Insurance, MNI Insurance, Miri Port dan banyak lagi. Selain melatih peserta dalam bidang pengurusan perniagaan, beliau juga pernah berkhidmat dengan seorang tokoh TQM, Philip Crosby, yang terkenal di seluruh dunia.

 

Sebagai seorang pelatih yang profesional, beliau mampu mengendalikan kursus di dalam Bahasa Inggeris mahupun Bahasa Malaysia. Ananthy juga pernah menerima anugerah sebagai “Best Trainer” dari sebuah firma Latihan dan Rundingan yang terkenal di negara kita.

 

Beliau juga pernah berkhidmat di syarikat Matrix Asia, Boustead Holdings, CMC, International Training Centre, Partners-In-Quality dan East Asia Quality Consultants.

 

Beliau merupakan seorang yang amat percaya kepada prinsip “Di sebalik kejayaan sesebuah syarikat terhadap sepasukan pekerja yang berdedikasi”. Beliau juga banyak memberi ceramah kepada pekerja tentang bagaimana perubahan sikap boleh membawa kejayaan dan manfaat untuk terus maju ke hadapan di dalam hidup.

Venue Details

Remote Online Training - Public

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
M - 019 363 7822
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
June,
M - 012 941 8251
June@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Menghayati Konsep Kecemerlangan Diri
 • Kecemerlangan Peranan Dan Tanggungjawab
 • Pengaruh Sikap Terhadap Kecemerlangan
 • Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dengan Berkesan
 • Corak Dan Cara Pemikiran Anda
 • Menilai Tahap Keberkesanan Kerja Anda
 • Mengurus Tugas Secara Efisien
 • Mengurus Stres Dan Hidup Tenang
OBJEKTIF

Kursus ini membantu peserta menghayati konsep “kecemerlangan diri” di tempat kerja dengan lebih terperinci dan jelas dari perspektif yang praktikal. Di samping mempelajari teknik pengurusan kerja yang cemerlang, mereka akan juga dibimbing bagaimana ianya boleh diamalkan setiap hari sepanjang masa.

Konsep produktiviti and pengurusan stres juga akan membantu mereka melancarkan proses kerja serta menyelesaikan tugasan yang diberi secara efektif. Peserta juga akan menilai sejauh mana sikap membantu atau menghalang mereka untuk menjadi pekerja proaktif.

SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN…
 1. Memahami Peranan Dan Tanggungjawab Yang Sebenar Di Tempat Kerja
 2. Mengenalpasti Kelebihan Dan Kelemahan Diri Apabila Berhubung Dengan Orang Lain.
 3. Mengenalpasti Kriteria ”Kecemerlangan Diri” Masing-Masing.
 4. Mengetahui Jenis-Jenis Tugasan Yang Dianggap Berproduktiviti Tinggi.
 5. Bagaimana Melakukan Kerja Dengan Lebih Efisien.
 6. Mengurangkan Beban Kerja.
SIAPA YANG PATUT HADIR
Sesuai untuk Penyelia, Eksekutif, Pentadbir & Penolong Tadbir, Pembantu Peribadi, Setiausaha, Ketua Kerani, Kakitangan Barisan Hadapan & Kakitangan Sokongan.
METODOLOGI
 • Cerahan
 • Perbincangan Kumpulan
 • Aktiviti
 • Video
 • Kes Kajian
 • Soal Jawab  
HARI PERTAMA
9:00

MENGHAYATI KONSEP KECEMERLANGAN DIRI

 • Kenalpasti Kriteria Setiap Tugasan Yang Diberi
 • Rahsia Kecemerlangan Diri
 • Sumbangan Sikap Terhadap KPI

 


12.00

KECEMERLANGAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Kenapa “Kecemerlangan Diri” Kurang Menonjol Di tempat Kerja?
 • Kenalpasti Peranan dan Tanggungjawab Semasa Bekerja
 • Perbezaan Budaya Kerja dan Budaya Sosial
 • Penonjolan Watak Anda

 

1:00 Makan Tengahari
2:00

PENGARUH SIKAP TERHADAP KECEMERLANGAN

 • Mengenalpasti Kelemahan dan Kekuatan Diri
 • Proses Perubahan Sikap Yang Mudah
 • Pengaruh Sikap, Personaliti Dan Karakter

 

3:45

KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN BERKESAN

 • Masalah Yang Dihadapi
 • Persepsi Anda dan Orang Lain
 • Cara Menyelesaikan Secara Proaktif
 • Memberi Maklum Balas 

 

5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00

CORAK DAN CARA PEMIKIRAN ANDA

 • Corak Pemikiran Yang Berbeza
 • Minda dan Emosi
 • Teknik Kawalan Emosi
 • Mengasah Minda Anda


12.00

MENILAI TAHAP KEBERKESANAN KERJA ANDA

 • Memahami Konsep Matriks Pengurusan Masa
 • Kenalpasti Aktiviti Yang Dianggap Berproduktiviti Tinggi
 • Menilai Tahap Produktiviti Anda

 

1:00 Makan Tengahari
2:00

MENGURUS TUGAS SECARA EFISIEN

 • Senarai Utama Tugas Harian
 • Teknik Mengurus Tugas Dengan Efisien
 • Penggunaan Teknologi Yang Membantu

 

3:45

MENGURUS STRES DAN HIDUP TENANG 

 • Kesan Stres Di pejabat
 • Tip Mengurangkan Stres
 • 4 Jenis Motivasi
 • Teknik Motivasi Kekal

 

5:00 Tamat Kursus