Undang-Undang Buruh : Apa Anda Perlu Ketahui Dan Perlaksanaannya

15-16 Nov, 2018, Kuala Lumpur

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

EN WAN ABU BAKAR mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam pelbagai aspek termasuk di dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia, Perhubungan Perusahaan dan latihan.

 

Beliau adalah bekas Pengarah Buruh di dalam Kementerian Buruh (seperti yang dikenali dahulu) sebelum menyertai sebuah Institusi Kewangan dan melibatkan diri di dalam Jabatan Perhubungan Perusahaan. Selepas itu beliau melibatkan diri di dalam bidang perhotelan dan menyandang jawatan sebagai Pengarah Sumber Manusia sebelum membuka syarikat konsultansinya sendiri.

 

Beliau juga amat berpengalaman dalam bidang berkesekutuan yang membolehkan beliau menamatkan Perjanjian Bersama.

 

En Wan Abu Bakar adalah salah seorang panel dalam Mahkamah Perusahaan (mewakili majikan). Beliau juga terlibat dalam merancang Kod Membasmi Gangguan Seksual Di Tempat Kerja yang dirancangkan oleh Jabatan Sumber Manusia.

Venue Details

Vistana Kuala Lumpur
9 Jalan Lumut, Off Jalan Ipoh, 50400 Kuala Lumpur - 50400 Phone :(603) 4042 8000

Click For Hotel Location

Contact us

Juliany,
O - 03 2283 6109 | M - 019 3134436
juliany@ipa.com.my

Michelle,
O - 03 2283 6100 |  M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
O - 03 2283 6101 | M - 012 2011247
F - 03 2283 6108 
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Kontrak Pekerjaan
 • Notis Penamatan Kerja
 • Upah
 • Seksyen Khas
 • Masa Bekerja
 • Faedah
 • Penggajian Pekerja Wanita
 • Siasatan Sepatutnya
 • Faedah Penamatan Kerja / Rentikerja Sementara 1980
 • Peraturan Kerja (Separa-Masa) Arahan 2010
 • Pindaan Arahan Peraturan Kerja
 • Akta Perhubungan Perusahaan (I.R.A 1967)
 • Jabatan Perhubungan Perusahaan
 • Tindakan Perusahaan
 • Akta Kesatuan Sekerja 1959
 • Kesatuan Nasional
SIAPA YANG PATUT HADIR?
 • Pengarah/Pengurus Sumber Manusia
 • Pengawal Kewangan
 • Pengurus Penjawatan / Pentadbiran
 • Eksekutif Sumber Manusia/Penjawatan
 • Pengurus / Pegawai Bahagian Gaji / Akaun
 • Setiausaha Syarikat dan Eksekutif
 • Pengurus Pentadbiran dan Ketua Jabatan
 • Semua Peringkat Majikan
 • Mereka yang telibat dalam hal kebajikan pekerja
 • Mereka yang berminat mengenali Undang-undang Buruh.
METODOLOGI
 • Syarahan
 • Latihan individu
 • Aktiviti berkumpulan
 • Persembahan
 • Ulangkaji dan latihan
 • Pengalaman-sesi berkongsi pengalaman
  - Ulangkaji akta berkaitan
  # Cuti
  # kes-kes mahkamah
  # kod pembasmian gangguan seksual di tempat kerja
  # keharmonian industri
SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN
 • Memahami keperluan undang-undang buruh.
 • Mengetahui cara perlaksanaan dan amalan mengikut kehendak undang-undang.
 • Membiasakan diri dengan pindaan terbaru.
 • Mengenalpasti ruang dan hak pekerja/majikan.
 • Mengetahui cara-cara mengelak dari dikenakan denda dan cara pematuhan.
 • Mempelajari bagaimana untuk menangani perihal akta buruh, terutamanya dalam keputusan perlaksanaan penamatan kerja terhadap pesalah.
 • Memahami perlaksanaan mahkamah.
HARI PERTAMA
9:00 PENGENALAN
 • Sejarah dan latarbelakang
 • Definisi dan tafsiran
 • Jadual pertama
  - siapa “Pekerja”
 • Skop dan liputan A.K.55
10:45 KONTRAK PEKERJAAN
 • Kontrak perkhidmatan
 • Kontrak untuk perkhidmatan
 • Kontrak terma tetap
 • Huraian
  - bertulis, lisan, dinyatakan dan tersirat
 • Perlanggaran kontrak
  - kes
 • Hak pekerja/ majikan
  NOTIS PENAMATAN KERJA
 • Kes salah laku
 • Persaraan
  - tempoh penamatan
 • Notis penamatan kerja
  - kesan ketidakpatuhan
 • Kes-kes penamatan kerja
  - ulangkaji kes
 • Perbincangan
  - kes terdahulu dan arahan mahkamah
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 UPAH
 • Definisi upah
 • Pembayaran dan larangan
 • Pendahuluan
 • Potongan
  - dibenarkan dan tidak dibenarkan
3:45 SEKSYEN KHAS
 • Ketidakhadiran - sek. 15
 • Arahan (penamatan dan rentikerja sementara) pekerjaan 1980
 • Siasatan sepatutnya/salahlaku - sek. 14
 • Perlanggaran kontrak - sek. 13
 • Peranan sek. 23 dan sek.60F(2)(b)
  MASA BEKERJA
 • Tempoh bekerja (kawalan)
 • Lebihmasa
  - perlaksanaan
 • Tugasan “Stand-By” dan tugas tidak aktif
 • Bayaran dan penguatkuasaan
 • Masa kerja lanjutan
5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00 ULANGKAJI KURSUS HARI PERTAMA
 • Soal jawab-berkongsi pengalaman
 • Diskusi-maklumbalas
  FAEDAH
 • Amalan dan perlaksanaan
 • Kawalan: cuti tahunan, cuti am dan cuti sakit
 • Perlanggaran dan penyalahgunaan
 • Ketidakpatuhan
  PENGGAJIAN PEKERJA WANITA
 • Larangan dan kawalan
 • Cuti bersalin dan faedah cuti bersalin
  SIASATAN SEPATUTNYA
 • Proses siasatan domestik-ulangkaji
 • Keperluan asas
 • Catatan mahkamah
 • Siasatan sepatutnya lwn Siasatan Domestik
10:45 FAEDAH PENAMATAN KERJA/RENTIKERJA SEMENTARA 1980


 

  PERATURAN KERJA (SEPARA-MASA) ARAHAN 2010 PINDAAN ARAHAN PERATURAN KERJA
 
  AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN (I.R.A 1967)
 
  PENGENALAN
 • Sejarah dan Latarbelakang
 • Definisi dan tafsiran
 • Skop dan liputan
  - siapa “pekerja”
 • Perbincangan kes terdahulu
  HAK PEKERJA/ MAJIKAN
 • Larangan dan proses yang sah
 • Proses undang-undang
  TUNTUTAN
 • Syarat dan permohonan
 • Liputan dan cara menuntut
 • Runding cara, perbincangan dan mahkamah
 • Pemulihan
  JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
 • Fungsi dan peranan - (JPP)
 • Mahkamah perusahaan - bidang kuasa
 • Kes yang ditolak - ulangkaji
  TINDAKAN PERUSAHAAN
 • Piket dan Mogok
 • Pertikaian Terma
 • Reaksi/tindakbalas kesatuan sekerja
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 AKTA KESATUAN SEKERJA 1959
 • Sejarah dan latarbelakang
 • Definisi dan tafsiran
  - Pegawai kesatuan
 • Larangan
  - Penubuhan kesatuan (larangan?)
 • Pendaftar dan pembubaran kesatuan
 • Kuasa-kuasa K.P kesatuan
 • Hak, kuasa dan kekebalan pegawai kesatuan
 • Mogok
  - larangan bekerja
 • Proses pengiktirafan
3:45 KESATUAN NASIONAL
 • Komposisi/ struktur
 • Kenapa perlu
 • Perlaksanaan penubuhan
 • Kawalan perbelanjaan/ tabungan
 • Kekebalan undang-undang
5:00 Tamat Kursus