Teknik Pengurusan Rekod & Fail Pejabat Yang Efektif

13-14 Mar, 2019, Kuala Lumpur

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

Venue Details

Tamu Hotel & Suites
120 Jalan Raja Abdullah, Kampong Bharu, 50300 Kuala Lumpur - 50300 Phone :(603) 2603 1999

Click For Hotel Location

Contact us

Juliany,
O - 03 2283 6109 | M - 019 3134436
juliany@ipa.com.my

Michelle,
O - 03 2283 6100 |  M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
O - 03 2283 6101 | M - 012 2011247
F - 03 2283 6108 
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Praktis Dan Amalan Dalam Pengurusan Rekod
 • Sistem Fail Dan Pengklasan Perkara
 • Perlaksanaan Sistem Fail
 • Ciri-Ciri Dan Kawalan Keselamatan Rekod
 • Peraturan/Arahan Dalam Pengurusan Rekod
 • Peringkat Akhir Pengurusan Rekod/Pelupusan Rekod Tidak Aktif (Disposal Of Inactive Records)
 • Sesi Latihan Amali
OBJEKTIF KURSUS

Selepas menghadiri kursus, peserta dapat mendalami tentang pengurusan rekod dan fail di pejabat.

 • Dapat mempertingkatkan kesedaran tentang pentingnya amalan pengurusan rekod yang baik di pejabat masing-masing.
 • Dapat mempertingkatkan kemahiran dalam mengendalikan rekod di agensi masing-masing.
 • Dapat mempertingkatkan kefahaman dalam pengurusan rekod secara teori dan praktikal yang akan membolehkan perlaksanaan dan tanggungjawab terhadap rekod di agensi masing-masing.
 • Dapat meningkatkan lagi kemahiran memproses rekod-rekod khususnya dalam mengendalikan rekod-rekod di peringkat penyusunan, penyimpanan, penjagaan dan pelupusan rekod.
 • Dapat memperbaiki dan mengurangkan masa mengesan rekod/maklumat serta dapat memberi maklumat dengan cepat dan tepat.
 • Dapat meningkatkan kecekapan dan imej di agensi masing-masing.
SIAPA PATUT HADIR
 • Eksekutif Pentadbiran
 • Penyelia
 • Pembantu Eksekutif
 • Setiausaha
 • Perkeranian dll
METODOLOGI
 • Ceramah
 • Perbincangan dalam kumpulan
 • Kerja kumpulan dan pembentangan
 • Soal-jawab
PADA PENGHUJUNG KURSUS INI, ANDA AKAN …
 • Meningkatkan kesedaran betapa pentingnya pengurusan dan penggunaan Sistem fail yang baik dan ekonomikal
 • Meningkatkan kemahiran dalam mentadbirkan rekod di agensi masing- masing
 • Meningkatkan pengetahuan asas mengenai pengurusan rekod secara teori dan praktikal bagi melaksanakan tanggungjawab rekod
 • Memahami tugas-tugas memproses rekod dari aspek penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, pengesanan serta pelupusan
 
HARI PERTAMA
9:00 PRAKTIS DAN AMALAN DALAM PENGURUSAN REKOD
 • Pengurusan rekod sebagai salah satu teknik dalam pengurusan
 • Istilah-istilah dan penggunaannya
 • Ciri-ciri rekod dan fail
 • Peringkat-peringkat dalam pengurusan rekod
 • Konsep dan kitaran hidup rekod
 • Faedah program pengurusan rekod / kegunaan rekod
 • Pengurusan Rekod Penting
 • Perbezaan rekod konvensyenal / rekod elektronik
10:45 SISTEM FAIL DAN PENGKLASAN PERKARA
 • Kaedah pengendalian surat-menyurat dan fail
 • Penentuan tajuk dan nombor / pengklasan yang standard
 • Kaedah Pengklasan, nombor, abjad+nombor dll
 • Faedah mengamalkan pengklasan yang standard
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 PERLAKSANAAN SISTEM FAIL
 • Rekabentuk fail yang praktikal dan kualiti
 • Kaedah membuka fail baru
 • Kaedah menutup fail/panduan menutup fail
 • Penggunaan dan fungsi kertas minit / log sheet
 • Teknik memasukkan / memfailkan dokumen / lampiran dan penomborannya
 • Pentingnya indeks di dalam pengurusan rekod dan fail
 • Keadah menyediakan indeks
 • Pengesanan / pengawalan pergerakan rekod
 • Penyimpanan, perlebelan dan pengesanan
3:45 CIRI-CIRI DAN KAWALAN KESELAMATAN REKOD
 • Kesesuaian / lokasi tempat simpanan rekod
 • Pencegahan dari kebakaran
 • Kawalan suhu dan kelembapan
 • Kawalan dari makhluk perosak
 • Penggunaan peralatan yang sesuai
5:00 Tamat Kursus Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00 PERATURAN/ARAHAN DALAM PENGURUSAN REKOD
 • Akta dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan
 • Arahan-arahan umum
 • Kesedaran umum mengenai peraturan pengurusan rekod
10:45 PERINGKAT AKHIR PENGURUSAN REKOD/ PELUPUSAN REKOD TIDAK AKTIF (DISPOSAL OF INACTIVE RECORDS)
 • Aktiviti di peringkat akhir rekod
 • Nilai-nilai rekod untuk proses penilaian
 • Bagaimana menentukan kaedah pelupusan rekod
 • Aktiviti-aktiviti di peringkat pelupusan rekod / Penilaian
 • Penyediaan deskripsi/senarai Pelupusan Rekod/Jadual Pelupusan Rekod
 • Faedah selepas pelupusan rekod
 • Bagaimana mengarkibkan rekod tidak aktif dan yang bernilai kekal. (Archiving)
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 SESI LATIHAN AMALI
 • Penyediaan Klasifikasi Perkara
 • Pembukaan fail /Penutupan fail
 • Penilaian / Appraisal rekod
 • Penyediaan deskripsi
 • Kerja kumpulan/individu /pembentangan hasil kerja & sesi lathan.
5:00 Kursus Tamat