Ke Arah Peningkatan Kerjaya Melalui Kepintaran Emosi

26 Feb, 2021, Webinar Classroom Training

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

Puan K. Yasotha adalah seorang pelatih yang mempunyai lebih dari 17 tahun pengalaman dalam bidang pengajaran dan pengendalian kursus di Malaysia dan Singapura. Beliau telah melatih mereka yang terdiri daripada pelajar asing, pengurus, penyelia, eksekutif serta kakitangan pejabat yang berlainan taraf samada dalam sektor awam ataupun swasta.

 

Beliau pernah bekerja sebagai Pengurus Hal-Ehwal Pelanggan bagi sebuah syarikat antarabangsa di mana beliau melibatkan diri untuk memastikan tahap kualiti yang tinggi diberi kepada setiap pelanggan syarikat.

 

Misi peribadi beliau adalah untuk mendidik peserta-peserta untuk mencapai kecemerlangan peribadi dan organisasi. Puan Yasotha, pelatih yang dinamik dan bersemangat, mencapai misinya melalui sesi-sesi yang interaktif serta menarik.

 

Bidang-bidang pengkhususan beliau termasuk komunikasi, perkembangan peribadi, perkhidmatan pelanggan, motivasi dan kemahiran bertulis / penulisan. Beliau juga menganjurkan kursus untuk berbagai organisasi temasuk Hyatt Regency, Western Digital, Puteri Nursing College, Sony Video, Eon Berhad, ACCA, Mayban Assurance, Ladang Kelapa Sawit Johor-Tenggara dan Guthrie, Yamaha Music Academy, AE Technology, KLMF, SP Setia Berhad, BDO Binder, GEP Associates, Great Eastern, MCIS, Bax Global, Zaid Ibrahim, Measat Broadcast Network Systems, Kobe Precision Technology, Malaysian National Reinsurance Berhad, BASF Petronas Chemicals, Penang Port Authority, Universiti Multimedia, Soritsu Sdn Bhd, Mattel Sdn Bhd serta beberapa organisasi yang lain.

 

Puan Yasotha, mempunyai kelulusan MSc dalam bidang Komunikasi Korporat, Sarjana Muda Sastera serta berkelayakan mengajar TESL.

Venue Details

Webinar Classroom Training

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Modul 1 – Memahami Kepentingan Kepintaran Emosi
 • Modul 2 – Mengamalkan Motivasi untuk Pembangunan Kerjaya
 • Modul 3 – Bekerjasama dengan Individu Lain melalui Kepintaran Emosi
 • Modul 4 – Kecemerlangan Kemahiran Berkomunikasi di Tempat Kerja
PENGENALAN
Kepintaran emosi adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang individu terutamanya di tempat kerja. Kursus ini mengenalpasti aspek-aspek utama kepintaran emosi yang membolehkan individu meningkatkan keberkesanannya di dalam organisasi.
SELEPAS MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN DAPAT…
 1. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan emosi dalam kehidupan.
 2. Mengawal emosi dengan lebih berkesan melalui kesedaran diri.
 3. Meningkatkan motivasi untuk lebih berjaya dalam kerjaya
 4. Memahami individu yang berlainan personaliti di tempat kerja.
 5. Berkomunikasi dengan cara yang positif dan berkesan.
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengurus
 • Eksekutif
 • Setiausaha
 • Kerani
 • Individu yang ingin meningkatkan kerjaya
METODOLOGI
 • Ceramah
 • Perbincangan Umum
 • Perbincangan secara Berkumpulan
 • Sesi Soal Jawab
KANDUNGAN KURSUS
9:00

MODUL 1 – MEMAHAMI KEPENTINGAN KEPINTARAN EMOSI

 • Mengenali kepintaran emosi dan peranannya dalam kehidupan kita
 • Apakah lima aspek utama dalam kepintaran emosi?
 • Tanda-tanda personaliti individu yang berkepintaran emosi rendah
 • Cara-cara meningkatkan kepintaran emosi untuk kejayaan kerjaya
10.45

MODUL 2 – MENGAMALKAN MOTIVASI UNTUK PEMBANGUNAN KERJAYA

 • Peranan motivasi dalam kehidupan dan kerjaya individu
 • Apakah motivasi dalaman dan luaran
 • Cara-cara mengatasi cabaran di tempat kerja melalui motivasi
 • Kepentingn motivasi diri sendiri serta ahli-ahli lain di tempat kerja
1:00

MAKAN TENGAHARI

2:00

MODUL 3 – BEKERJASAMA DENGAN INDIVIDU LAIN MELALUI KEPINTARAN EMOSI

 • Apakah personaliti anda – Personaliti A ataupun Personaliti B
 • Kepentingan memahami personalti yang berlainan di tempat kerja
 • Bagaimanakah individu boleh bekerjasama dengan personaliti yang mencabar
 • Bolehkah individu mempertingkatkan personalitinya untuk kejayaan di tempat kerja
3:45

MODUL 4 – KECEMERLANGAN KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA

 • Memahami komunikasi sehala, dua hala, mendatar dan menegak
 • Menggunakan kepintaran emosi untuk mengatasi halangan komunikasi
 • Menukarkan bahasa negatif ke bahasa positif untuk kesan positif
 • Mengenalpasti gaya komunikasi yang berelemen kepintaran emosi
5:00 KURSUS TAMAT