Ke Arah Kemahiran & Tanggungjawab Seorang Penyelia Yang Efektif

19 Apr, 2021, Webinar Classroom Training

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

DR. V. THANABALAN VELLOO mempunyai pengalaman yang luas dan mendalam dalam bidang Peningkatan Prestasi Operasi khususnya dalam pelbagai industri perkhidmatan dan pengeluaran.

 

Beliau memulakan kerjayanya dalam operasi pengeluaran sebagai Eksekutif Pengeluaran dan secara beransur-ansur menjawat pelbagai jawatan pengurus seperti Pengurus Pengeluaran, Pengurus Pembungkusan, Pengurus Perancangan dan Logistik, Pengurus Jualan dan Pengurus Syarikat.

 

Beliau pernah bekerja di beberapa organisasi seperti Baxter Healthcare, London Rubber Company, Solectron, Mona Industries dan Asiatic Dipped Products. Pengalaman ini telah memberikan beliau pemahaman yang mendalam tentang pelbagai peluang dan masalah yang melibatkan pengurusan kerja.

 

Bermula dari tahun 1996, beliau telah beralih kepada bidang latihan dan perundingan serta menjadi pensyarah bagi berbagai program Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Beliau telah mengendalikan banyak latihan dalaman dan awam bagi sektor kerajaan dan sektor swasta. Antara syarikat-syarikat yang pernah menggunakan khidmat beliau termasuklah Kementerian Pertahanan Awam, TLDM, UMW, Titan Group, CS Metal Industries, Sharp Roxy, Petronas, ShinEtsu Sdn. Bhd., Triplus Industry, Metrod Sdn. Bhd., Shinko Electronics, Green Riverwood, Omron Malaysia Sdn. Bhd., Hap Seng Consolidated Bhd., YTY Industry dan Maruyama Sdn. Bhd.

 

Para peserta yang menghadiri program-program latihan beliau menerima manfaat yang bernilai dan keputusan yang berkesan kerana beliau mempunyai pendedahan industri yang luas.

 

Beliau sentiasa memberi dorongan kepada para peserta dan pekerja untuk mempertingkatkan keupayaan ke tahap maksimum, baik dari aspek pencapaian individu, kumpulan dan organisasi.

Venue Details

Webinar Classroom Training

Contact us

Juliany,
M - 012 2281 247
juliany@ipa.com.my

Michelle,
M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
M - 012 201 1247
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Pengenalan Kepada Kepimpinan
 • Kepimpinan Dan Kecemerlangan Dalam Sesebuah Organisasi
 • Memotivasi Dan Meningkatkan Komitmen Pekerja
 • Kerja Berpasukan Dan Meningkatkan Semangat Kekitaan
PENGENALAN
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan seorang penyelia dalam sesuatu organisasi. Ia juga berfungsi untuk membina keyakinan di kalangan penyelia, pengurus dan sebagainya. Adalah amat penting untuk seorang ketua sesebuah syarikat berkemahiran dalam aspek kepimpinan, motivasi, membina pasukan dan perhubungan kemanusiaan. Memotivasi dan memimpin pasukan kerja yang berkesan adalah juga penting untuk peningkatan prestasi sesebuah syarikat dan juga perkembangan diri. Hasilnya adalah prestasi yang cemerlang dengan warga kerja yang cemerlang. Syarikat yang akan berjaya untuk masa depan adalah yang boleh memperoleh komitmen semua warga kerjanya.
SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN DAPAT…
 1. Memahami dengan lebih mendalam apakah itu kemahiran motivasi.
 2. Mengenalpasti sumbangan kepimpinan dalam perkembangan perhubungan manusia yang berkesan.
 3. Berkeupayaan menangani masalah disiplin dalam diri mereka.
 4. Mempraktikkan gaya kepimpinan yang berlainan dan bagaimana anda boleh mempengaruhi pekerja dengan tabiat kerja yang positif.
 5. Mengetahui dan memahami dengan baik cara-cara memotivasikan, meningkatkan komitmen dan membina kesetiaan pekerja.
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Penyelia
 • Ketua Di Dalam Sesebuah Unit
 • Pengurus
METODOLOGI
Ceramah, Kajian Kes, Praktikal & Perbincangan Umum dan Sesi Soal Jawab
KANDUNGAN KURSUS
9:00

MODUL 1 : PENGENALAN KEPADA KEPIMPINAN

 • Kepimpinan dan pengurusan
 • Gaya-gaya kepimpinan
 • Kenapa organisasi memerlukan kepimpinan berkesan.
 • Sikap dan pencapaian kejayaan dalam kerjaya
 • Cabaran-cabaran semasa di tempat kerja
 • Peranan dan tanggungjawab lanjutan pemimpin
 • Kepimpinan situasi
 • Aktiviti 1: Menentukan kehendak majikan dan pekerja
10.45

MODUL 2 : KEPIMPINAN DAN KECEMERLANGAN
DALAM ORGANISASI

 • Pengurusan pekerja
 • Cara cara pengukuran kecemerlangan kepimpinan
 • Model kecemerlangan organisasi
 • Tentukan hasil kerja yang diharapkan
 • Model asas perubahan
 • Menerima tanggungjawab
 • Memahami 3 model minda – proaktif, zon selesa dan reaktif
 • Perubahan dari reaktif ke proaktif
 • Pergerakan dari rintangan perubahan ke pengurusan perubahan
 • Aktiviti 2: Kajian Kes
1.00

Makan Tengahari

2.00

MODUL 3 : MEMOTIVASI DAN MENINGKATKAN KOMITMEN PEKERJA

 • Apakah itu motivasi
 • Prinsip-prinsip prestasi
 • Budaya sebagai asas untuk memotivasikan pekerja
 • Sebab-sebab kenapa wargakerja tidak mencapai prestasi yang dijangka
 • Kepentingan interaksi produktif di tempat kerja
 • Cara-cara untuk mendorong pekerja
 • Aktiviti 3: Kajian kes


3.45

MODUL 4 : KERJA BERPASUKAN DAN MENINGKATKAN SEMANGAT KEKITAAN

 • Apakah kepentingan fokus kepada pasukan
 • Teknik untuk membina pasukan yang berjaya
 • Komitmen dan kompetensi
 • Penentuan matlamat
 • Menilai dan memberi maklumbalas
 • Melaksanakan penilaian prestasi
 • Mengatasi masalah prestasi
 • Pengurusan pekerja bermasalah
 • Rancangan tindakan untuk penambahbaikan berterusan
 • Perana pemimpin dalam membina perjalanan kerjaya
 • Aktiviti 4: Kajan kes
5.00

Kursus Tamat