UNDANG – UNDANG BURUH Fahami & Implementasi

21-22 Feb, 2024, SERI PACIFIC HOTEL KUALA LUMPUR

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

Encik WAN ABU BAKAR mempunyai lebih dari 30 tahun pengalaman praktikal dan pengendalian secara langsung dalam semua aspek Pengurusan Sumber Manusia, Perhubungan Perusahaan, dan Pembangunan Sumber Manusia, sebagai Pengarah di Jabatan Buruh (sekarang dikenali sebagai Jabatan Tenaga Kerja /JTK), Kementerian Sumber Manusia, sebelum berpindah ke sebuah Institusi Kewangan (Bank) sebagai Pengurus, Bahagian Kakitangan/Perhubungan Perusahaaan. Seterusnya, beliau berpindah ke dalam sektor Perhotelan Antarabangsa sebagai Pengarah Sumber Manusia sebelum menubuhkan syarikat konsultansinya sendiri iaitu WAB Management Consultancy. Beliau berpengalaman luas dalam sektor yang berkesatuan sekerja (trade union) dan berjaya menghasilkan beberapa Perjanjian Bersama (Collective Agreement) dengan beberapa Kesatuan Sekerja. Pengalaman luasnya dalam Pengurusan Sumber Manusia termasuk Perhubungan Perusahaan dan Kemahiran Perhubungan antara persona yang lebih memudahkan perhubungan antara Majikan dan kesatuan sekerja. Encik Wan juga pernah dilantik sebagai Ahli Panel (mewakili majikan) , Mahkamah Perusahaan dari 1984-2001. Juga telah dilantik sebagai ahli Panel untuk menghasilkan Kod Membasmikan Gangguan Seksual di tempat Kerja 1999 dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia. (Kod ini digunakan sebagai sumber rujukan untuk Pindaan Akta Kerja 2012 di mana Seksyen baru Gangguan Seksual mula dikuatkuasakan). Selepas persaraan awal pada 2002 dengan berbekalkan pengalaman luasnya, beliau terus melibatkan diri sebagai seorang Pensyarah/Pengajar Konsultan dengan beberapa syarikat latihan hingga kini

Venue Details

SERI PACIFIC HOTEL KUALA LUMPUR
Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur, - 50350
Phone : (603) 4042 5555

https://www.seripacifichotel.com/

Contact us

Juliany,
03 2283 6109
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
03 2283 6100
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Jane,
03 2283 6101
Jane@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS

AKTA KERJA – THE EMPLOYEMENT ACT
• Kontrak Pekerjaan
• Upah
• Penggajian Pekerja Wanita
• Masa Bekerja
• Siasatan Sepatutnya
• Faedah
• Notis Panamatan Kerja
• Seksyen Khas

 

AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN (I.R.A1967)
• Hak Pekerja / Majikan
• Tuntutan
• Jabatan Perhubungan Perusahaan
• Tindakan Perusahaan

 

AKTA KESATUAN SEKERJA 1959
• Kesatuan Nasional

SELEPAS MENGHADIRI KURSUS INI, PESERTA-PESERTA DAPAT...
 1. Memahami keperluan dan pindaan terkini Undang-undang Buruh Malaysia
 2. Menjelaskan hak majikan dan pekerja mengikut Undang-undang Buruh Malaysia
 3. Mengetahui cara-cara mengelak dari dikenakan penalty dan cara pematuhan
 4. Mempelajari bagaimana untuk menangani perihal undang- undang buruh / akta kerja terutamanya dalam keputusan perlaksanaan penamatan kerja terhadap pesalah.
 5. Pelaksanaan & amalan mengikut Undang- undang Buruh Malaysia
SIAPA YANG PATUT HADIR
Pengurus, Eksekutif dan Pegawai Latihan & Sumber Manusia / Perhubungan Perusahaan (IR) / Kakitangan / Pampasan & Faedah dan Pentadbiran
METODOLOGI
Syarahan, Latihan individu, Aktiviti berkumpulan, Ulangkaji dan latihan, Pengalaman - sesi berkongsi pengalaman
HARI PERTAMA
9:00

AKTA KERJA – THE EMPLOYEMENT ACT

Pengenalan

 • Siasatan sepatutnya / salahlaku - Sek. 14
 • Sejarah dan latarbelakang
 • Definisi dan tafsiran
 • Jadual pertama – siapa “Pekerja”
 • Skop dan liputan A.K.55
10.45

Kontrak Pekerjaan

 • Kontrak perkhidmatan
 • Kontrak untuk perkhidmatan
 • Kontrak terma tetap
 • Huraian - bertulis, lisan, dinyatakan dan tersirat
 • Pelanggaran kontrak - kes
 • Hak pekerja/ majikan
 

Upah

 • Definisi upah
 • Pembayaran dan larangan
 • Pendahuluan
 • Potongan- dibenarkan dan tidak dibenarkan
12.00

Penggajian Pekerja Wanita

 • Larangan dan kawalan
 • Cuti bersalin dan faedah cuti bersalin
 

Masa Bekerja

 • Tempoh bekerja (kawalan)
 • Lebihmasa - perlaksanaan
 • Bayaran dan penguatkuasaan
 • Masa kerja lanjutan
1:00 Makan Tengahari
2:00

Siasatan Sepatutnya

 • Proses siasatan domestik
 • Keperluan asas
 • Catitan mahkamah
 • Siasatan sepatutnya
 

Faedah

 • Amalan dan perlaksanaan
 • Cuti tahunan, cuti am dan cuti sakit
 • Pelanggaran dan penyalahgunaan
 • Ketidakpatuhan
3:45

Notis Panamatan Kerja

 • Kes salahlaku
 • Persaraan - tempoh penamatan
 • Notis penamatan kerja
 • Kesan ketidakpatuhan
 • Kes-kes penamatan kerja - ulangkaji kes
 • Perbincangan - kes terdahulu dan
  arahan mahkamah
 

Seksyen Khas

 • Ketidakhadiran - Sek. 15
 • Arahan (penamatan dan renti kerja sementara)pekerjaan 1980
 • Siasatan sepatutnya / salahlaku - Sek. 14
 • Perlanggaran kontrak - Sek. 13
  Peranan sek. 23 dan sek.60F(2)(b)
5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00

AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN (I.R.A1967)

Pengenalan

 • Sejarah dan Latarbelakang
 • Definisi dan tafsiran
 • Skop dan liputan - siapa “pekerja”
 • Perbincangan kes terdahulu
10.45

Hak Pekerja / Majikan

 • Larangan dan proses yang sah
 • Proses undang-undang
 

Tuntutan

 • Syarat dan permohonan
 • Liputan dan cara menuntut
 • Runding cara, perbincangan dan mahkamah
 • Pemulihan
12.00

Jabatan Perhubungan Perusahaan

 • Fungsi dan peranan- (JPP)
 • Mahkamah perusahaan- bidang kuasa
 • Kes yang ditolak- ulangkaji
 

Tindakan Perusahaan

 • Piket dan Mogok
 • Pertikaian Terma
 • Reaksi/ tindak balas kesatuan sekerja
1:00 Makan Tengahari
2:00

AKTA KESATUAN SEKERJA 1959

Pengenalan

 • Sejarah dan latarbelakang
 • Definisi dan tafsiran - Pegawai kesatuan
 • Larangan - Penubuhan kesatuan
 • Pendaftar dan pembubaran kesatuan
 • Kuasa-kuasa K.P kesatuan
 • Hak, kuasa dan kekebalan pegawai kesatuan
 • Mogok - larangan bekerja
 • Proses pengiktirafan
3:45

Kesatuan Nasional

 • Komposisi / struktur
 • Kenapa perlu
 • Perlaksanaan penubuhan
 • Kawalan perbelanjaan / tabungan
 • Kekebalan undang-undang
5:00 Tamat Kursus