Memahami AKTA KERJA 1955 Implementasi serta Penguatkuasaannya

22-23 Apr, 2024, AC Hotel Kuala Lumpur by Marriott (Formerly known as Vistana Kuala Lumpur)

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

EN. WAN ABU BAKAR mempunyai lebih 40 tahun pengalaman dalam pelbagai aspek di dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia, Perhubungan Perusahaan dan latihan. Beliau adalah bekas Pengarah Buruh di dalam Kementerian Buruh (seperti yang dikenali dahulu) sebelum menyertai sebuah Institusi Kewangan dan melibatkan diri di dalam Jabatan Perhubungan Perusahaan.

 

Selepas itu, beliau melibatkan diri di dalam bidang perhotelan dan menyandang jawatan Pengarah Sumber Manusia sebelum membuka syarikat konsultansinya sendiri.

 

Beliau juga amat berpengalaman dalam bidang berkesekutuan yang membolehkan beliau menamatkan Perjanjian Bersama. En Wan Abu Bakar adalah salah seorang panel dalam Mahkamah Perusahaan (mewakili majikan). Beliau juga telibat dalam merancang Kod Membasmi Gangguan Seksual Di Tempat Kerja yang dirancangkan oleh Jabatan Sumber Manusia

Venue Details

AC Hotel Kuala Lumpur by Marriott (Formerly known as Vistana Kuala Lumpur)
9 JALAN LUMUT OFF JALAN IPOH,
Phone : 0 3-40428000

https://www.marriott.com/en-us/hotels/kulka-ac-hotel-kuala-lumpur/overview/?scid=45f93f1b-bd77-45c9-8dab-83b6a417f6fe&y_source=1_ MTQ2NDU5MDEtNDgzLWxvY2F 0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Contact us

Juliany,
03 2283 6109
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
03 2283 6100
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Jane,
03 2283 6101
Jane@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Skop / Liputan Akta Kerja 1955
 • Jenis-Jenis Kontrak Perkhidmatan
 • Upah / Wages
 • Penggajian Pekerja Wanita
 • Masa Bekerja
 • Gangguan Seksual
 • Siasatan Sepatutnya
 • Jabatan Tenaga Kerja / Buruh
 • Kiraan Kadar Sebenar
 • ORP / RPD / TRUE DAY WAGE
 • Faedah Penamatan Kerja & Rentikerja Sentara (1980)
 • Faedah-Faedah Termaktub
 • Ulangkaji Seksyen Khas
 • Notis Penamatan Kerja (S12)
SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN...
 1. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman mengenai Akta Kerja 1955.
 2. Mengetahui secara mendalam hal-hal mengenai hak dan obligasi majikan /pekerja.
 3. Mengetahui secara mendalam kehendak undang-undang seperti yang termaktub dalam Akta Kerja 1955.
 4. Lebih prihatin ketika mengambil pekerja baik dari segi tawaran terma- terma di bawah akta ini.
 5. Mempengaruhi orang lain dengan aspek- aspek akta dalam pentadbiran harian pekerja/syarikat.
 6. Lebih yakin ketika melaksanakan siasatan domestik yang mengakibatkan penamatan kerja.
 7. Memudahkan proses melaksanakan faedah- faedah, larangan yang termaktub dalam akta.
 8. Memahami pindaan terbaru Akta Kerja 1955 (Separa Masa)
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengarah Syarikat
 • Pengurus Besar
 • Pengurus / Pegawai Kewangan
 • Pengarah / Pengurus Sumber Manusia
 • Pengurus Perjawatan / Pentadbiran
 • Eksekutif Sumber Manusia / Perjawatan
 • Pengurus / Pegawai Latihan
 • Pengurus / Pegawai Bahagian Gaji / Akaun
 • Setiausaha Syarikat dan Eksekutif
 • Pengurus Pentadbiran dan Ketua Jabatan
 • Semua Peringkat Majikan
 • Mereka yang telibat dalam hal kebajikan pekerja
 • Mereka yang berminat mengenai Undang- undang Buruh.
METODOLOGI
 • Ceramah / Syarahan
 • Perbincangan dan Maklum balas
 • Latihan kes
 • Soal-jawab dan berkongsi pengalaman
 • Kajian kes-kes terdahulu
HARI PERTAMA
9:00

PENGENALAN

 • Sejarah & Latarbelakang
 • Definisi & Tafsiran
 • Jadual Pertama-”PEKERJA“
 • Skop & Liputan AKTA


 

JENIS - JENIS KONTRAK PERKHIDMATAN

 • Kontrak Perkhidmatan
 • Kontrak untuk Perkhidmatan
 • Kontrak Tempuh Tetap
 • Kontrak Untuk Projek
 • Kontrak Sementara
 • Huraian : Bertulis / Lisan / Dinyatakan
  Tersirat
 • Perlanggaran Kontrak-Kes
 • Hak- hak Pekerja & Majikan
10.45

UPAH / WAGES

 • Definisi & Kafahaman
 • Implimentasi dan Kawalan . • Pendahuluan
 • Kawalan : Bayaran dan Potongan
1:00 Makan Tengahari
2:00

PENGGAJIAN PEKERJA WANITA

 • Larangan & Kawalan.
 • Faedah-Faedah & Perlaksanaan
 • Cuti Bersalin dan Syarat-Syaratnya
 • Daftar Bersalin
 

MASA BEKERJA

 • Tempoh Bekerja Yang Dibenarkan
 • Lebih masa - Perlaksanaan
 • Bayaran : Kiraan & Kawalan
 • Masa Kerja Berlanjutan
3:45

GANGGUAN SEKSUAL

 • Pengenalan, Difinisi Dan Kawalan
 • Pindaan terkini
 

SIASATAN SEPATUTNYA

 • Proses Siasatan & Perlaksanaan
 • Prinsip Keadilan Asasi
 • Larangan & Pematuhan
 • Penemuan, Keputusan & Perintah
 • Komposisi Semasa Siasatan
5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00

ULANGKAJI PERKARA HARI PERTAMA

JABATAN TENAGA KERJA /BURUH

 • Peranan& Bidangkuasa Jabatan
 • Penguatkuasaan AKTA-AKTA
 • Hubungan Jabatan & Majikan
 • Inkuiri & Siasatan (Sek.69) AK
10.45

KIRAAN KADAR SEBENAR

ORP / RPD / TRUE DAY WAGE

FAEDAH PENAMATAN KERJA
& RENTIKERJA SENTARA (1980)

 • Perlaksanaan & Perkiraan
 • Ketidakpatuhan
 • Interpretasi & Definisi
1:00 Makan Tengahari
2:00

FAEDAH-FAEDAH TERMAKTUB

 • Cuti Rehat, Cuti Sakit, Cuti Am
 • Cuti Mingguan
 • (Kawalan, Perlaksanaan & syarat)
  (Pematuhan)
 • Perkiraan Kadar Upah-bekerja
  pada Hari Cuti di atas
3:45

ULANGKAJI SEKSYEN KHAS

 • Ketidakhadiran-(Sek 15(2))
 • Salahlaku & Siasatan (Sek 14)
 • Perlanggaran Cuti Sakit (Sek 60F)
 

NOTIS PENAMATAN KERJA(S12)

 • Applikasinya-Bila
 • Implikasinya
 • Hak Majikan
5:00 Tamat Kursus