Memahami Akta Kerja 1955

20-21 Jan, 2020, Kuala Lumpur

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

EN WAN ABU BAKAR mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam pelbagai aspek di dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia, Perhubungan Perusahaan dan latihan.

 

Beliau adalah bekas Pengarah Buruh di dalam Kementerian Buruh (seperti yang dikenali dahulu) sebelum menyertai
sebuah Institusi Kewangan dan melibatkan diri di dalam Jabatan Perhubungan Perusahaan. Selepas itu
beliau melibatkan diri di dalam bidang perhotelan dan menyandang jawatan Pengarah Sumber Manusia sebelum
membuka syarikat konsultansinya sendiri.

 

Beliau juga amat berpengalaman dalam bidang berkesekutuan yang membolehkan beliau menamatkan Perjanjian Bersama. En Wan Abu Bakar adalah salah seorang panel dalam Mahkamah Perusahaan (mewakili majikan). Beliau juga telibat dalam merancang Kod Membasmi Gangguan Seksual Di Tempat Kerja yang dirancangkan oleh Jabatan Sumber Manusia.

Venue Details

Vistana Kuala Lumpur
9 Jalan Lumut Off Jalan Ipoh, 50400 Kuala Lumpur,
Phone : 03 4042 8000

Click For Hotel Location

Contact us

Juliany,
O - 03 2283 6109 | M - 019 3134436
juliany@ipa.com.my

Michelle,
O - 03 2283 6100 |  M - 019 363 7822
michelle@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Yvonne,
O - 03 2283 6101 | M - 012 2011247
F - 03 2283 6108 
yvonne@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my


KANDUNGAN KURSUS
 • Skop / Liputan Akta Kerja '55

 • Tafsiran Dan Pindaan-Pindaan Terkini

 • Sejarah Perlaksanaan Akta

 • Kontrak Perkhidmatan Atau Kontrak Untuk Perkhidmatan

 • Larangan - Kontrak Perkhidmatan

 • Kontrak Terhad - Keperluan

 • Perlanggaran Kontrak (Kegagalan menunai syarat kontrak) dibawah Seksyen 13, 14, 15, 16 dan 60F(2)(b)

 • Penamatan Kontrak - sebab-sebab dan perlaksanaan:
  -- Persaraan, salahlaku (Sek 14(1) dan Perlanggaran kontrak dengan sengaja
  -- Penamatan kerja / lebihan (redundancy)
  -- Kontrak 'Repudiation' (Penolakan Kontrak)
  -- Kurang efektif/kurang berprestasi
  -- Penamatan ambil mudah ('Termination Simpliciter')
  -- Sebab-sebab lain - Penamatan perniagaan, pengurangan peluang pekerjaan, keengganan untuk berpindah atau perubahan status perniagaan

 • Notis penamatan kerja

 • Upah - mengikut tafsiran (pengecualian/dimaksudkan) perlaksaan kawalan

 • Cara pembayaran - upah

 • Kadar upah sebenar / upah untuk sehari

 • Kawalan potongan dan pendahuluan - upah

 • Faedah-faedah, obligasi, pembayaran dan implementasi:
  -- Cuti tahunan
  -- Cuti sakit
  -- Hari pelepasan
  -- Hari rehat
  -- Faedah bersalin
  -- Kadar bayaran

 • Waktu kerja, lebih masa (larangan dan bayaran)

 • Peranan dan fungsi Seksyen 69, Akta Kerja 55 - penyiasatan/siasatan

 • Fungsi Jabatan Buruh dan Mahkamah Buruh

 • Proses / prosedur siasatan (siasatan domestik)

 • Peraturan Faedah Penamatan, Renti Kerja Sentara & Persaraan - kefahaman

 • Pindaaan Terbaru Akta Kerja 1955 (Pekerja Separa Masa) 2010

METODOLOGI
 • Ceramah / Syarahan

 • Perbincangan dan Maklum balas

 • Latihan kes

 • Soal-jawab dan berkongsi pengalaman

 • Kajian kes-kes terdahulu

SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Pengarah Syarikat

 • Pengurus Besar

 • Pengawal Kewangan

 • Pengarah / Pengurus Sumber Manusia

 • Pengurus Perjawatan / Pentadbiran

 • Eksekutif Sumber Manusia / Perjawatan

 • Pengurus / Pegawai Latihan

 • Pengurus / Pegawai Bahagian Gaji / Akaun

 • Setiausaha Syarikat dan Eksekutif

 • Pengurus Pentadbiran dan Ketua Jabatan

 • Semua Peringkat Majikan

 • Mereka yang telibat dalam hal kebajikan pekerja

 • Mereka yang berminat mengenai Undang-undang Buruh

SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN...
 1. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman mengenai Akta Kerja 1955.

 2. Mengetahui secara mendalam hal-hal mengenai hak dan obligasi majikan/pekerja.

 3. Mengetahui secara mendalam kehendak undang-undang seperti yang termaktub dalam Akta Kerja 1955.

 4. Lebih prihatin ketika mengambil pekerja baik dari segi tawaran terma-terma di bawah akta ini.

 5. Mempengaruhi orang lain dengan aspek-aspek akta dalam pentadbiran harian pekerja/syarikat.

 6. Lebih yakin ketika melaksanakan siasatan domestik yang mengakibatkan penamatan kerja.

 7. Memudahkan proses melaksanakan faedah-faedah, larangan yang termaktub dalam akta.

 8. Memahami pindaan terbaru Akta Kerja 1955 (Separa Masa)

 
HARI PERTAMA
9:00 PENGENALAN
 • Definisi dan Tafsiran

 • Jadual Pertama - siapa "pekerja"

 • Skop Akta

 • Pindaan kepada Akta

10:45 KONTRAK
 • Jenis-jenis kontrak

 • Kontrak perkhidmatan/kontrak untuk perkhidmatan

 • Kontrak terhad - obligasi (kewajipan)

 • Larangan hak majikan

 • Perlanggaran kontrak

  PENAMATAN DAN SALAH LAKU
 • Notis penamatan kontrak

 • Sebab-sebab penamatan

 • Ketidakhadiran, prestasi yang lemah, ponteng

 • Proses - "selepas siasatan yang sepatutnya"

1:00 Makan Tengah Hari

 

2:00 UPAH
 • Tafsiran dan faktor berkaitan

 • Pembayaran, pendahuluan dan potongan - larangan

 • Kadar upah biasa

  WAKTU KERJA
 • Masa bekerja / waktu kerja biasa

 • Kerja syif

 • Lebih masa - kelayakan dan larangan

 • Kerja melebihi 10 jam (spread over period)

3:45 PINDAAN-PINDAAN
 • Rasional dan sebab-sebab

 • Kajian perubahan / pindaan

 • Perlaksanaan dan pematuhan

 • Penalti - ketidakpatuhan

  FAEDAH-FAEDAH
 • Cuti-cuti tahunan, cuti sakit dan hari kelepasan - kelayakan

 • Cuti rehat, cuti gantian - bayaran dan kelayakan

 • Bayaran - bekerja, cuti rehat / cuti pelepasan

 • Kajian kes - Perlanggaran dan Larangan

5:00 Tamat Hari Pertama

 

HARI KEDUA
9:00 ULANGKAJI KURSUS HARI PERTAMA
 • Soal jawab

 • Perbincangan

 • Penekanan tertentu

10:45 OBLIGASI (KEWAJIPAN)
 • Kemungkaran terma Akta

 • Perlanggaran Hak - majikan/pekerja

 • Perlindungan dan larangan

  PEMBAYARAN / PAMPASAN
 • Lebih masa / waktu kerja - larangan

 • Kadar upah sebenar (ORP) / kadar upah sehari

 • Kajian kes implimentasi dan obligasi

 • Tempoh masa kerja

1:00 Makan Tengah Hari

 

2:00 MENGAMBIL PEKERJA WANITA
 • Larangan dan kawalan

 • Faedah elaun bersalin - daftar dan kelayakan

 • Keingkaran dan perlanggaran

  JABATAN BURUH
 • Tugas dan fungsi

 • Kuasa-kuasa Ketua Pengarah

 • Mahkamah Buruh - peranan/fungsi

3:45 SIASATAN YANG SEPATUTNYA
 • Prosedur yang tepat - siasatan (siasatan domestik)

 • Perbincangan - perintah dan petikan kes mahkamah

  PERATURAN PENAMATAN, RENTI KERJA SENTARA & PERSARAAN
 • Faedah-faedah dan Perlaksanaan

 • Ketidakpatuhan - penalti dan denda

 • Faktor Mutlak

  PERATURAN KERJA (PEKERJA SEPARA MASA)2010
 • Diskusi dan perlaksanaan

5:00 Tamat Kursus